Inicjalizacja nowego projektu Symfony

W dokumentacji Symfony napisane jest, żeby do inicjalizacji nowego projektu użyć polecenia symfony new albo composer create-project. Jeśli podobnie jak ja nie lubicie instalować PHP z przyległościami lokalnie to można to zrobić z użyciem Dockera.

docker run --rm --interactive --tty --volume $PWD:/app --user $(id -u):$(id -g) composer create-project symfony/skeleton my_project_directory

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *