Inicjalizacja nowego projektu Symfony

W dokumentacji Symfony napisane jest, żeby do inicjalizacji nowego projektu użyć polecenia symfony new albo composer create-project. Jeśli podobnie jak ja nie lubicie instalować PHP z przyległościami lokalnie to można to zrobić z użyciem Dockera.

docker run --rm --interactive --tty --volume $PWD:/app --user $(id -u):$(id -g) composer create-project symfony/skeleton my_project_directory

pg_restore w Dockerze

Taka sytuacja: mamy bazę danych PostgreSQL działającą w Dockerze. Chcemy wgrać dane z kopii zapasowej, ale nie chcemy wrzucać pliku z bazą do kontenera postgresa. Jak to zrobić?

Możemy obok wystartować drugi kontener, w którym plik z bazą udostępnimy przez bind mount i w tym kontenerze uruchomimy pg_restore, który będzie wyrzucać dane na standardowe wyjście, które rurą przekierujemy do właściwego kontenera z bazą. Uff, brzmi skomplikowanie, ale samo polecenie mieści się w jednej linijce:

docker run -v "$(PWD)":/backup postgres:9.4 pg_restore --clean --no-owner --no-privileges /backup/dump.sql | docker-compose exec -T db psql -U dbuser -d dbname

Powyższy przykład zakłada, że kontener Postgresa został uruchomiony przez docker-compose, co najczęściej będzie miało miejsce na lokalnym środowisku developerskim. Jeśli projekt działa w roju (swarm) to polecenie można zmodifikować następująco:

docker run -v "$PWD":/backup postgres:9.4 pg_restore --clean --no-owner --no-privileges /backup/dump.sql | docker exec -i project_db.1.st5j3pz7rre153z7ficb59c9n psql -U dbuser -d dbname