Sortowanie wyników z użyciem funkcji w Solarium

To będzie zwięzły wpis dokumentujący małe zwycięstwo w pojedynku z Solarium. Zadanie polegało na dodaniu nowego sposobu sortowania produktów: w pierwszej kolejności według dostępności produktu (bez względu na ilość, tylko binarne tak/nie), w drugiej według ceny. W bazie Solr mamy tylko ilość sztuk danego produktu, należało ją więc jakoś zrzutować na wartość binarną. Na szczęście Solr umożliwia użycie funkcji do porządkowania znalezionych dokumentów, Solarium od drugiej wersji także to obsługuje. Końcowy efekt moich starań jest następujący:

$query->addSort($query->getHelper()->functionCall('min', array('stock', 1)), Solarium_Query_Select::SORT_DESC);

Dla celów dydaktycznych dodam, że najpierw próbowałem zrobić to w ten sposób:

$query->addSort($query->getHelper()->functionCall('if', array('stock', 1, 0)), Solarium_Query_Select::SORT_DESC);

jednak kończyło się to błędem:

Solr HTTP error: sort param could not be parsed as a query, and is not a field that exists in the index: if(stock,1,0) (400)

Przyczyna okazała się prozaiczna, ale odkrycie jej zajęło mi dłuższą chwilę. Otóż funkcja if dostępna jest dopiero od wersji 4.0 Solr, a my używamy 3.6.