Filtry strumieni w PHP

Ostatnio pracowałem nad wymianą plików w formacie CSV. PHP ma funkcje fputcsv() i fgetcsv(), które dbają o właściwe umieszczanie/dekodowanie cudzysłowów, więc zadanie jest trywialne. Jedyny problem polegał na tym, że zdalny system zapisywał i łykał pliki z kodowaniem Windows-1250 i znacznikami końca linii CRLF. Oczywiście można traktować iconvem tablice przekazywane do fputcsv() i zwracane przez fgetcsv(), przy zapisie można po każdym fputcsv() zapisywać znacznik LF, ale to rozwiązanie niezbyt eleganckie.

Na szczęście architektura PHP 5 jest elastyczna, funkcje wyjścia/wejścia operują na strumieniach, a do strumieni można dodawać filtry. Powyższy problem można rozwiążać dodając do strumienia filtr, który dokona konwersji kodowania i znaczników końca linii. Wystarczy do tego malutka klasa:

namespace MDurys\DataBundle\StreamFilter;

class CP1250CRLFFilter extends \php_user_filter
{
  public function filter($in, $out, &$consumed, $closing)
  {
    while ($bucket = stream_bucket_make_writeable($in)) {
      $bucket->data = str_replace("\n", "\r\n", iconv('UTF-8', 'CP1250', $bucket->data));
      $consumed += $bucket->datalen;
      stream_bucket_append($out, $bucket);
    }
    return PSFS_PASS_ON;
  }
}

Plik otwieramy jak zwykle:

if (null === ($fh = fopen($path, 'w'))) {
    throw new FileException($path);
}

Potem wystarczy zarejestrować filtr i dodać go do uchwytu naszego pliku:

stream_filter_register('windows', '\MDurys\DataBundle\StreamFilter\CP1250CRLFFilter');
stream_filter_append($fh, 'windows');

Od tej pory wszystko co zapiszemy do pliku zostanie skonwertowane z UTF-8 na CP1250, a znacznki końca linii zamienione na CRLF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *