Przydatne gotowce ffmpeg

Mój aparat nagrywa filmy korzystając z kodeka MJPEG dla obrazu i PCM dla dźwięku, co gwarantuje dobrą jakość, ale kosztem niskiego stopnia kompresji. W większości wypadków nie potrzebuję takiej jakości, więc by zaoszczędzić miejsce na dysku konwertuję filmy do formatu MP4 z obrazem w H264 i dźwiękiem AAC. By nie musieć konwertować każdego pliku z osobna używam polecenia find w połączeniu z ffmpeg i taki duet konwertuje wszystkie filmy we wskazanym katalogu:

find /media/foto/wakacje_2013/ -type f -iname *.AVI -exec ffmpeg -i {} -c:v libx264 -preset slow -crf 22 -acodec libfaac -ac 2 -ar 44100 -ab 128k {}.mp4 \;

Jeśli dodatkowo zachodzi potrzeba obrotu obrazu można posłużyć się filtrem transpose z wartością 1 powodującym obrót o 90 stopni:

find /media/foto/chorwacja_2008/ -type f -iname *.AVI -exec ffmpeg -i {} -vf "transpose=1" -c:v libx264 -preset slow -crf 22 -acodec libfaac -ac 2 -ar 44100 -ab 128k {}.mp4 \;

Jak zwykle w wypadku polecenia find tylny ukośnik i średnik na końcu linii są niezbędne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *